ПРО "ОДЕСЬКІ ВІСТІ"

ІНФОРМАЦІЯ

про газету Одеської обласної ради

«Одеські вісті»

 

Предметом діяльності Підприємства насамперед є забезпечення інформування населення регіону про діяльність органів місцевого самоврядування області та забезпечення зворотного зв’язку з мешканцями регіону на підставі госпрозрахунку та бюджетного фінансування.

Діяльність Підприємства – це збирання, творення, редагування,  підготовка інформації до друку та видання друкованого засобу масової інформації Одеської обласної ради – газети «Одеські вісті» з метою її поширення серед читачів.

 Організація на шпальтах газети соціально-важливих та актуальних творчих проектів.

Діяльність редакції спрямована на задовільнення інтелектуальних потреб передплатників. Передплата на газету ведеться щомісячно протягом року.

Виготовлений видавцем тираж окремого випуску видання, підписаний головним редактором на вихід у світ, є продукцією Підприємства.

Діяльність Підприємства спрямовано на отримання прибутку, вона є підприємницькою діяльністю у цій сфері і здійснюється відповідно до Законів України «Про інформацію», «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», «Про підприємництво» та інших актів чинного законодавства України.

         Діяльність Підприємства у сфері виробництва та розповсюдження реклами здійснюється відповідно до Закону України «Про рекламу».

Основними видами діяльності Підприємства є:

         - одержання, добування, використання, поширення і зберігання статистичної, правової, соціологічної та іншої інформації про діяльність органів місцевого самоврядування області, місцевих та інших органів державної влади, політичних партій, суспільних течій, об’єднань громадян, підприємств, закладів культури, творчих організацій тощо; інформацію про персоналії, інформацію довідково-енциклопедичного характеру, іншу інформацію, збирання, збереження і поширення якої не суперечить чинному законодавству України;

         - видає в газеті рекламну продукцію.

Газета поширюється за передплатою та в роздріб через мережу поштових відділень.

  

ООКП «Редакція газети «Одеські вісті» намагається за рахунок реклами досягати прибутку у фінансово-економічній діяльності підприємства.

 

Т.в.о. головного редактора – Шевчук Іван Миколайович

 

Власник газети – Одеська обласна рада.

 

ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ЗАВАНТАЖЕННЯ: 

Статут підприємства-]]>https://fex.net/406478711178?fileId=651498816]]>

Фінзвіт за 2015 рік-]]>https://fex.net/406478711178?fileId=651500308]]>

Фінзвіт за 2016 рік-]]>https://fex.net/406478711178?fileId=651499861]]>

Фінзвіт за 2017 рік-]]>https://fex.net/406478711178?fileId=651499485]]>

Фінзвіт за 1 кв. 2018 року-]]>https://fex.net/406478711178?fileId=651499099]]>