Про людину і Всесвіт

Цього місяця вийшов у світ перший номер часопису «Здоров’я нації і активне довголіття». Цей міжгалузевий журнал профілактичної медицини, на думку його видавців, має виконувати насамперед просвітницьку місію, висвітлюючи сучасні проблеми, що виникають на межі медицини та суспільного життя. 

Засновник і головний редактор видання, доктор медичних наук, професор Василь Білокриницький вважає, що зростання захворюваності, смертності, зниження репродуктивних функцій безпосередньо корелюють зі зниженням соціальних стандартів, падінням рівня добробуту та платоспроможності населення. Аби подолати ці негативні тенденції, пересічний громадянин має не лише усвідомлювати своє місце в суспільстві, а й набути знань про функціювання власного організму, його взаємодію з довкіллям, загалом, про чинники, що впливають на здоров’я і довголіття людини.

Журнал передбачає обговорення як суто теоретичних, так і практичних питань, практик, що вже запроваджені і апробовані. Так, у статті «Обрії науки познання світу і себе як інструмент і критерій розвитку суспільства», що належить перу В. Білокриницького, висвітлюється проблема штучного стримування наукового пошуку, але ще й порушуються питання альтернативної теорії створення Всесвіту. Психолог Є. Кондратьєва викладає теоретичне обґрунтування авторського методу безмедикаментозного оздоровлення за рахунок оптимізації психоемоційного стану пацієнта. Робота кандидата педагогічних наук Н. Довгань присвячена суто практичному питанню впровадження програми «Здоров’я» для студентів з обмеженими можливостями. В матеріалі наведено результати статистичних досліджень практики інклюзивного навчання студентів із особливими освітніми потребами і наочно доводиться доцільність поєднання у навчальному процесі організаційних, соціальних, медико-реабілітаційних, фізкультурно-оздоровчих та психологічних складових. А розповідь А. Миряна про студентський форум, що відбувся в Миколаївському міжрегіональному інституті розвитку людини ВНЗ «Університет «Україна», цілком присвячена практичному втіленню гуманістичної практики рівних можливостей для людей із фізичними вадами і підтверджує висновки Н. Довгань.

Деякі викладені на шпальтах видання ідеї суперечать сучасній науковій парадигмі, на що, до речі, вказують самі автори. Низка припущень, висловлених у дискусійному розділі журналу, особисто мені здалися спірними і надто вільно трактуючими наукові експериментальні дані. На жаль, наявні у публікаціях і оформленні журналу прикрі логічні і редакційні помилки. Попри це, поява нового і неангажованого майданчика, а ще й у науково-популярному жанрі, що торкається нагальних проблем та питань фізичного, духовного та інтелектуального здоров’я нації, нівелює всі недоліки. І з цієї точки зору цінність видання безперечна.

Редакція газети «Одеські вісті» вітає читачів із народженням нового друкованого періодичного видання і запрошує охочих на презентацію першого номера журналу «Здоров’я нації і активне довголіття», що відбудеться наступного вівторка о 13:00 у приміщенні редакції «ОВ» за адресою: м. Одеса, вул. Канатна, 83, кімната 410.

Рубрика: 
Выпуск: 

Схожі статті