«АТАМАН» для школярів

Минув лише місяць з моменту переходу вже комунального закладу «Ширяївський освітній комплекс №1» під опіку Ширяївської об›єднаної територіальної громади, а з першими навчальними днями, після канікул, школа отримала та­кий необхідний та довго­очікуваний пода­рунок – новенький спеціа­лізований шкільний ав­то­бус «АТАМАН». В уро­­чис­тій обстановці цей транс­портний засіб пе­редав шко­лі голова Ши­ряїв­ської ОТГ Віктор Полюганіч. 

Новий шкільний автобус – це ще один крок до рівного доступу до якісних освітніх послуг, – зауважив Віктор Полюганіч. – Підходимо до вирішення цього питання із зацікавленістю та від­по­відальністю – шляхом фінансової підтримки нав­чальних закладів, допо­моги у придбанні та­ких нині необхідних новіт­ніх комунікативних та інтер­активних систем, а також намагаємося вирі­шувати й проблему транс­портних засобів. 

«АТАМАН» вози­тиме шко­лярів за марш­рутом с. Йо­сипівка – мік­ро­район Ми­хайлівка – мікро­район Ульянівка – смт Ширяєве. Шкільний автобус відповідає новітнім критеріям безпеки та зруч­ності. Си­діння салону оснащені па­сками безпеки та мета­левими кошиками для транспортування речей – портфелів. Також перед­бачені проблискові маячки. Загалом, вартість автобуса складає близько 1 мільйона 700 тисяч гривень.

Очільник навчального закладу Наталя Карбатовська від себе особисто, школярів та педагогів від щирого серця подякувала голові об›єднаної територіальної громади за цей чудовий і потрібний подарунок, наголосивши, що як не­очі­куваний скарб його сприймає весь колектив школи. І це справді так, адже підвезення до навчального закладу потребують близько 90 дітей. За автобусом закріплено вчителя, який відповідає за супровід дітей до освітнього закладу.

Выпуск: 

Схожі статті