Перші кроки телемедицини

Цілодобово трудовий колек­тив приймально-діагнос­тич­но­го відділення Окнянської центральної районної лікарні, очо­люваний лікарем Бори­сом Семенюком, надає допо­могу пацієнтам, набуваючи безцінного досвіду  роботи на новітньому обладнанні. 

—  Перший пацієнт завітав до нас 29 грудня, на другий день після офіційного відкриття відділення Президентом Петром Порошенком, який тоді також підписав За­кон 7117 «Про підвищення доступ­ності та якості медичного обслу­говування у сільській місцевості». За місяць роботи 76 пацієнтів було госпі­талізовано до стаціонару,  а 24 — безпосередньо у відділення інтенсивної терапії. Вісьмох найбільш важких хворих спецтранспортом екстрено переправили до Обласної клінічної лікарні. Сорока відвідувачам зробили  рентгенологічне обстеження, 12 — УЗД-діагностику, здійснили 12 телемедичних консультацій, — розповів головний лікар ЦРЛ Олександр Дуднік. 

Приймально-діагностичне відді­лення забезпечене  необ­хідним  устаткуванням для реанімації, анестезії, прове­дення операцій. Є експрес-лабораторія, цифровий рентген-апарат, УЗД тощо. Контроль за станом пацієнта здійснюється через монітори, на яких фіксу­ються пульс, артеріальний тиск, частота дихання. Палати інтен­сивної терапії та ізолятор оснащенні санвузлом і душовою кабінкою. Вже ефективніше і швид­ше надається допомога паці­єнтам з переламаними кінців­ками і забиттями. Для цього використовується найсучас­ніший рентген-апарат. Знімки в цифровому форматі надходять на головний сервер. Їх описує рентгенолог. Потім хворого відвозять до сусідньої кімнати, де накладають гіпс. 

У складних випадках прово­дить консультації лікар-рент­генолог  Подільської міської лікарні чи фахівці обласної клінічної лікарні. Телезв’язок з ними працює добре. 

Проблемою залишається нала­годження комунікації з сільсь­кими фельдшерсько-акушер­ськими пунктами. Мова йде про мобільні діагностичні комплекти, що були видані сільським медикам для обстеження пацієнтів на місці, передачі отриманих даних через Інтернет районним лікарям для встановлення діагнозу та призначення лікування. За­галом колектив приймаль­но-діагностичного відділення укомп­лектований трьома ліка­рями, середнім та молодшим медичним персоналом, який готовий вчитися, вдосконалювати свої знання і навички, щоб надавати кваліфіковану допо­могу людям за допомогою новітньої техніки. Задля цьо­го вони підвищуватимуть квалі­фікацію на відповідних курсах.  

За інформацією головного лі­каря ЦРЛ Олександра Дудніка, найближчим часом персонал райлікарні поповниться моло­­дими кадрами, у тому чис­лі -рентге­нологом і невро­пато­логом. Нині молоді фахівці проходять інтернатуру в облас­ній клініці.  

Юрій Федорчук, 

власкор «Одеських вістей»

На знімку: заступили на зміну

Фото автора 

Выпуск: 

Схожі статті