О Д Е С Ь К А О Б Л А С Н А Р А Д А РІШЕННЯ

У К Р А Ї Н А

 

О Д Е С Ь К А   О Б Л А С Н А   Р А Д А

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Про внесення змін до рішення обласної ради від 21 грудня 2018 року

№ 913-VІІ «Про обласний бюджет Одеської області на 2019 рік»

Відповідно до пункту 17 частини першої статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” обласна рада

 ВИРІШИЛА:

 1. Внести до рішення обласної ради від 21 грудня 2018 року №913-VІI «Про обласний бюджет Одеської області на 2019 рік» (далі – рішення) такі зміни: 

- у пункті 1 рішення цифри„11 725 043 700”; „10 873 112 000”;  „851 931 700”; „11 717 043 700”; „10 190 842 944”; „1 526 200 756”; „1 000 000”; „600 000”; „8 000 000”; „7 600 000”; „675 269 056”; „674 269 056”; „20 000 000” замінити відповідно цифрами „11 737 721 700”; „10 884 510 000”;     „853 211 700”; „12 432 142 615”; „10 196 146 643”; „2 235 995 972”; „1 750 000”; „1 350 000”; „13 422 455”; „13 022 455 ”; „676 690 902”; „1 382 784 272”;      „15 327 545”;

- у пункті 5 рішення цифри„483 759 640” замінити відповідно цифрами „520 242 153”;

- додатки 1 – 7 до рішення викласти у новій редакції (додатки 1 – 7);

- доповнити рішення додатком 8 з відповідною назвою «Перелік об`єктів, видатки по яких планується здійснювати у 2019 році на природоохоронні заходи», додатком 9 «Перелік об'єктів, видатки по яких здійснюються у 2019 році на ремонт доріг загального користування державного та місцевого значення», додатком 10 «Перелік об`єктів, видатки по яких здійснюються у 2019 році за рахунок залишку субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за 2017 - 2018 рік», додатком 11 «Перелік об`єктів, видатки по яких здійснюються у 2019 році за рахунок  субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій». 

 Голова обласної ради                          А.І.Урбанський

 22 лютого 2019 року

№ 941-VII

 

Додатки до рішень  ]]>https://fex.net/s/s6eaeak]]>

Рубрика: 
Выпуск: 

Схожі статті