Вакансії на 06 лютого 2016 года

Департамент освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:

Головного спеціаліста відділу загальної середньої та позашкільної освіти управління нормативності та якості освіти Департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації.

Головного спеціаліста відділу дошкільної, корекційної освіти та соціальної роботи управління нормативності та якості освіти Департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації, на період відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку основного працівника.

Головного спеціаліста відділу аналітичної роботи, звітності та фінансування управління економічного та ресурсного забезпечення Департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації, на період відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку основного працівника.

Головного спеціаліста відділу професійної освіти управління економічного та ресурсного забезпечення Департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації.

Головного спеціаліста відділу професійної освіти управління економічного та ресурсного забезпечення Департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації.

Обов’язкові кваліфікаційні вимоги до кандидатів:

– вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста;

– стаж роботи за фахом у державній службі не менше 1 року або стаж роботи за фахом в інших сферах освіти не менше 3-х років;

– вільне володіння державною мовою, персональним комп’ютером на рівні користувача.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають на ім’я голови конкурсної комісії:

– заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на державну службу та проходження державної служби;

– заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками;

– дві фотокартки розміром 4х6 см;

– копії документів про освіту, підвищення ква­ліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;

– декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік за формою, передбаченою Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції»;

– копію документа, який посвідчує особу;

– копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);

– довідку про допуск до державної таємниці (у разі його наявності).

Претенденти на заміщення посад складають письмовий іспит на знання Конституції України, Законів України «Про державну службу», «Про запобігання корупції» та законодавства за функціональним напрямом Департаменту.

Особи, які успішно склали іспит, проходять співбесіду.

Додаткова інформація щодо основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці надається за телефоном 722-87-80.

Документи приймаються протягом 30 календарних днів з дня оголошення за адресою: м. Одеса, вул. Канатна, 83, каб.1316.

Рубрика: 
Выпуск: 

Схожі статті