Страховий стаж підприємців

Одним із ключових показників при визначенні розміру пенсії є страховий стаж.  Зважаючи на те, що на сьогодні все більше українців в забезпеченні свого добробуту віддають перевагу веденню підприємницької діяльності, постає питання щодо умов зарахування цього періоду до страхового стажу. 

Слід зазначити, що у відповідності із статтею 24 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (далі - Закон), який набув чинності з 01.01.2004,  до страхового стажу зараховується період, протягом якого особа підлягає загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню та за який  щомісяця  сплачені страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок.   

У випадку, коли за відповідний місяць сума сплачених виходячи з  мінімальної заробітної плати страхових внесків, є меншою, ніж мінімальний  страховий внесок, цей період   може бути зарахований  до страхового стажу як повний місяць за умови  здійснення   особою відповідної доплати  до суми   страхових внесків   з урахуванням сплачених внесків виходячи з мінімальної заробітної плати, таким чином, щоб загальна сума сплачених коштів  за відповідний  місяць  була не менше, ніж мінімальний страховий внесок. В іншому випадку – страховий стаж розраховується  пропорційно сплаті страхових внесків.

При цьому статтею 11 Закону  визначено, що фізичні особи – підприємці, в тому числі які обрали спрощену систему оподаткування, підлягають загальнообов’язковому державному страхуванню.  Відтак період, коли особа здійснювала підприємницьку діяльність, починаючи з 01 січня 2004 року зараховується до страхового стажу виключно на підставі відомостей  про сплату страхових внесків з бази даних реєстру  застрахованих осіб Державного реєстру  загальнообов’язкового  державного соціального страхування.

Що стосується  періоду до 01 січня 2004 року,  то пунктом 4 Порядку підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.08.1993 № 637,  визначено, що час роботи осіб, які займаються  підприємницькою діяльністю, заснованою на приватній власності, період до 1 травня 1993 року   зараховується до страхового стажу за наявності довідки Пенсійного фонду України про  сплату страхових внесків.

Для осіб, які  обрали загальний спосіб оподаткування, період провадження підприємницької діяльності  до  01.07.2000  зараховується  до страхового стажу  за умови надання особою документів про сплату страхових внесків, з  01.07.2000 -  на підставі відомостей  про сплату страхових внесків з бази даних реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового  державного соціального страхування.

Для тих осіб, які  обрали спрощену систему оподаткування, в тому числі  із застосуванням фіксованого  податку,  період з 01 січня  1998 року по 31 грудня  2003 року зараховується до страхового стажу на підставі довідки про реєстрацію  особі як суб’єкта  підприємницької діяльності, а з 1 січня  2004 по 31 грудня 2017 року за бажанням особи – за умови  сплати  страхових  внесків (єдиного внеску) незалежно  від суми сплачених коштів, з 01 січня 2018 – пропорційно сплаті страхових внесків.

Головне управління Пенсійного фонду України в Одеській області

Выпуск: 

Схожі статті