Навчання у Європі - престижно та безкоштовно!

Навчання у Європі зазвичай асоціюється з престижністю для студентів та великими грошовими витратами для батьків. Однак щоб навчатися за кордоном сьогодні, зовсім не обов'язково мати великий стартовий капітал. Громадська організація "Інтерньюз" пропонує вашій увазі інформаційну підбірку експерта з міжнародної стипендійної освіти Тамари Марценюк. У матеріалі ви дізнаєтесь про безкоштовні освітні програми, гранти та стипендії Європейського Союзу для студентів і науковців.  Сподіваємося, ця інформація допоможе талановитим студентам скористатися освітніми можливостями, які пропонують нам наші західні сусіди.

Тамара Марценюк, авторка книги «По світу по освіту:  посібник із міжнародного стипендійного навчання»  пропонує різновиди програм . Шлях до міжнародної освіти вона пропонує почати із класифікації стипендій міжнародних програм. Їх можна поділити на певні групи за різними критеріями.

1. Цільова аудиторія програм (апліканти). Часто в аплікаційних документах це зазначається як eligibility. Загалом вона ділиться на академічну аудиторію, активістів та волонтерів громадянського суспільства та інші (зокрема, люди, які працюють і прагнуть підвищити кваліфікацію тощо).

Найбільше стипендій них програмсаме для академічного середовища: студентів, які їдуть за кордон вчитися, аспірантів (докторантів) чи викладачів, які проводять дослідження. Проте слід зауважити, що часто немаєвіковихобмеженьдлястудентів і викладачів. На магістерськупрограмуви можете вступати у будь-якомувіці. Лише у певнихпрограмах встановленомінімальну і максимальну віковумежу (наприклад, 25—35 років).Але таких небагато.

Обираючи навчальну програму, слід визначитися з її рівнем або умовами навчання, які вона передбачає:

— програма бакалаврського рівня (undergraduatelevel),

— магістерського рівня (graduatelevel),

— аспірантського (post-graduatelevel чи PhD)

— для дослідників чи викладачів зі ступенем (post-doctoratelevelpost-doc).

Варто також взяти до уваги, що магістерські ступені поділяються на M. A. (MasterofArt) i M. Sc. (MasterofScience). Відмінність полягає у типі освіти: якщо це гуманітарні та суспільні науки, які не передбачають обрахунків, використання точних методів тощо, то ви отримаєте M. A. Здобуваючи знання у природничій та технічній сферах, матимете ступінь M. Sc.

2. Тривалість міжнародних стипендійних програм. За цією ознакою їх доцільно поділити на довготривалі, середньо тривалі і короткотривалі.

3. Мова навчання. Більшість програм є англомовними. Це і північноамериканські програми (США, Канада), і європейські. Якщо ви гарно знаєте англійську мову, то можете навчатися фактично будь-де в Європі. Лише у великихєвропейськихкраїнах (Франція, Німеччина, Італія, Іспанія) викладачі схильні заохочуватистудентів до навчання мовоюсвоєїкраїни. Хоча й такі міжнародні освітні програми поступово стають англомовними. Приміром, Скандинавіясуцільноангломовна країна, і в цьомурегіонівиспокійно можете прожити без знаннямісцевоїмови. Протев сучасному глобальному світіоднієїлише англійської вже замало. Тому певна група стипендій них програм передбачає знання однієї чи кількох романо-германськихмов (німецької, французької, італійської, іспанської) або, приміром, польської (сусідня Польща має чимало пропозицій для українців). І, звісно, якщовизнаєтепорівняно маловживанумову, як-от:чеську, японську, арабськутощо, — то целише плюс на шляху до навчаннячи стажування.

4. Країнаперебування. ВеликугрантовупідтримкунадаютьСполученіШтати Америки і Канада, а такожкраїниЄвропейськогосоюзу. Причомуцеможуть бути як  програми урядів тих чи іншихкраїн, так і окремихміжнароднихфондів (наприклад, Джорджа Сороса). Окрім того, грантовіпрограминадаютькраїни Центрально-східноїЄвропи (Чехія, Словаччина, Угорщин) і колишньогоСРСР (наприклад, Естонія). Вартозазначити, що на міжнароднийосвітнійринокдосить активно виходятьсхіднікраїни (Туреччина, Японія, Китай, Єгипет та інші).

5.Можливостігрантодавцівпокритинавчаннячи дослідження.Вамможенадаватисяповнастипендія (fullscholarship, fellowshipчи grant), часткова (partscholarship) або взагаліви її не отримуватиме. Повнастипендіяпокриває плату за навчання (tuitionfee, у випадку, якщо у країні, в якувиїдете, передбачається плата за навчання для іноземців), житло, харчування, страховку, кишенькові, інколинавіть на подорож. Сума, якунадає грант, обчислюєтьсявідповідно до мінімальнихстандартівпроживання у країні, до якоївиїдете.

Аплікаційнідокументипереважно є стандартними для усіхміжнароднихпрограм і передбачаютьтакіосновнікомпоненти:

аплікаційну форму (програмипоступовопереходять на онлайн аплікаційніформи);

резюме;

копію диплома і додатку до диплома (часто офіційнозавірену, чи то у відділікадріввашогоуніверситету, чи у нотаріуса),

завірений переклад на іноземнумовуцихдокументів;

сертифікат про знанняіноземноїмови;

рекомендаційний лист чикількалистіввідвикладача, науковогокерівникачипрацедавця;

часто окремоможе бути винесениймотиваційний лист щододаноїпрограми, що, в принципі, є одним з основнихчастинаплікаційнихдокументів.

Усідокументизазвичайзаповнюютьсяанглійськоюмовою, яка повинна бути грамотною. Тому було б добре готуватиаплікаційнідокументи не в останній момент, а протягомпевногоперіоду часу. Якщо у вас є такаможливість, дайте почитатихочабмотиваційного листа носіюмови, абипопрацювати над стилем документа і зрозумілістю. Зауважте, вашіаплікаційнідокументи – це перше враження про вас, тому вони повинні бути блискучими!

 

До вашоїуваги база данихнавчальнихпрограм в ЄвропейськомуСоюзі]]>http://ec.europa.eu/education/study-in-europe/]]>.

Знайти стипендію можна на ]]>http://www.scholarshipportal.eu/]]>. База данихвідсортує Ваш запит відповідно до того, якогорівняпрограму Ви бажаєтеотримати, ізякої Ви країни та в якійкраїніхочетенавчатися. Хочаслідпам’ятати – якою б хорошою не була база даних, практично нереально, аби вона охоплювалаусіможливінавчальністипендійніпрограми.

Перелік магістерських програм ]]>http://www.mastersportal.eu/]]>

ЕразмусМундус – освітня програма ЄС, спрямована на активізацію міжнародного співробітництва та підвищення мобільності студентів, викладачів, науковців європейських університетів.

Участь у Магістерських курсах програми ЕразмусМундусможуть братиукраїнські студенти або випускники, які вже здобули вищу освіту (рівні бакалавра, магістра або їх еквіваленти), аспіранти, докторанти, молоді науковці. Бажаючимнавчатися за програмоюЕразмусМундуспотрібно обрати програмуіз списку (перелікпрограм тут ]]>http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/results_compendia/selected_projects_action_1_master_courses_en.php]]>).

Програми класифіковано за такими напрямкаминавчання:

інженерія, виробництво, будівництво (]]>Engineering, ManufactureandConstruction]]>);

здоров’ятадобробут (]]>HealthandWelfare]]>);

гуманітарнітамистецтвознавчінауки (]]>HumanitiesandArts]]>);

природничінауки, математика, комп’ютернітехнології (]]>Science, MathematicsandComputing]]>);

соціальнінауки, бізнесіправо (]]>SocialSciences, BusinessandLaw]]>).

Кожен напрям має десятки розроблених магістерських програм, доволі часто або вузькоспеціалізованих, або міждисциплінарних.

Європейський коледж(CollegeofEurope), Бельгія та Польща.

]]>http://www.coleurop.be]]>

Студенти можуть навчатися за такими спеціальностями:

Магістр європейського права;

Магістр європейських економічних студій;

Магістр європейських політичних і адміністративних студій;

Магістр міжнародних відносин і дипломатичних студій ЄС;

Магістр європейських міждисциплінарних студій.

Основніаплікаційнідокументи: ]]>https://www.coleurope.eu/website/study/admission/apply-online/explanatory-note-concerning-applications-admission]]>

Інформація про представництво DAAD в Україні ]]>http://www.daad.org.ua/]]>

Перелік стипендійних можливостей ]]>http://www.daad.org.ua/ukr/stipendien.htm]]>

Портал про навчання у Німеччині ]]>https://www.study-in.de/en/]]>

Портал про дослідження у Німеччині ]]>http://www.research-in-germany.de/dachportal/en.html]]>

Загалом Німецька служба академічних обмінів фінансує такі навчальні програми(у переліку аж 20 пунктів, пропоную лише деякі).

Наукові стажування для викладачів ВНЗ і науковців.

Стипендії на навчання для випускників ВНЗ з усіх спеціальностей.

Стипендії на навчання для іноземних випускників в галузі архітектури.

Навчальні поїздки груп іноземних студентів до Німеччини.

]]>ПрограмаЄвропейськогоуніверситетуВіадріна]]>(м. Франкфурт-на-Одері).

]]>Стипендії для навчання на магістерськихпрограмахзісталогорозвитку (EPOS)]]>.

Австріяпропонує низку стипендій з бюджету Федерального міністерстваосвіти, науки та культуриАвстрії. Інформація про стипендії знаходиться на “AustrianDatabaseforScholarshipsandResearchGrants”]]>http://www.grants.at/]]>

Ще один портал для пошуку стипендій у Австрії: ]]>http://www.scholarships.at]]>

Освіта за кордоном в Австрії ]]>http://edu-vienna.com/ua]]>

Навчання в Австрії ]]>http://studyso.at/ua/]]>

Дослідницька програма до Відня (JuniorFellowshipforScholarsfromUkraine), Австрія, Інститут наук про людину у Відні; 10 місяців.

]]>http://www.iwm.at/fellowships/ukraine/]]>

Вас цікавить навчання в Англії, Шотландії, Уельсі чи Північній Ірландії? Об`єднане Королівствопропонуєвизнану в світі систему освіти, рівеньнавчання в якійзабезпечує в майбутньомуістотнікар’єрніпереваги.Детальніше на ]]>http://www.britishcouncil.org.ua/study-uk]]>

Можливостіфінансування та стипендії на ]]>http://www.britishcouncil.org.ua/study-uk/funding]]>

Офіційний веб-сайт Британської Ради про навчанняв Об`єднаному Королівстві для студентівіз-за кордону]]>http://www.educationuk.org/global/]]>

БританськіурядовістипендіїЧівнінг (CheveningAwardsinUkraine).

]]>http://www.chevening.org/ukraine/]]>

Про навчання уФранції на сайті Посольства Франції в Україні: ]]>http://www.ambafrance-ua.org/-Navchannya-u-Franciiyi-]]>

Скористатися пошуковою системою  ]]>http://www.campusfrance.org/fr/]]>

Щороку посольство Франції в Україніоголошує конкурс на здобуттястипендій уряду Франції для навчання на різноманітнихмагістерських і PhDпрограмах.

Типистипендійнихпрограм:

магістерська: рівень М 2, за будь-якоюдисципліною;

PhD: написаннядисертаціїпідподвійнимнауковимкерівництвом;

COPERNIC:  для молодихекономістів та інженерів.

Навчання в Голландії]]>http://www.studyinholland.nl/]]>

Інформація про стипендії розміщена у рубриці ]]>http://www.studyinholland.nl/scholarships/grantfinder]]>

Стипендійна програма Вишеградського фонду (VisegradScholarshipProgram), нав­чан­ня чи проведення досліджень в одній з країн Вишеградської чет­вірки (Польща, Чехія, Угорщина, Словаччина); від 1 до 4 семестрів.

]]>http://visegradfund.org/scholarships/visegrad-scholarship-program-eap/]]>

 

Стипендійне навчання на магістерських програмах Центрально-Європейського університету (CentralEuropeanUniversity) в Будапешті

]]>http://www.ceu.hu/]]>

Докладнаінформація про програму, координовану в Україні:

]]>http://dfc.ukma.edu.ua/going-from-naukma/other-programs/inernationl-education/ceu]]>

 Стипендійна програма ім. ЛейнаКіркланда(LaneKirklandScholarshipProgram), Польща,одинрік.

]]>http://www.kirkland.edu.pl]]>

 Навчальні тури до Польщі (StudytourstoPoland), 12-денні візити восени і навесні. 

]]>http://www.studytours.pl/]]>

Інформація про інші гранти для студентів із України ]]>http://www.studyinpoland.pl/en/]]> Естонська школа дипломатії (EstonianSchoolofDiplomacy), одинрік.

 ]]>http://edk.edu.ee/index.php/scholarships]]>

 

Матеріал підготовлено в рамках проекту «Точне відображення Угоди про асоціацію Україна-ЄС в українських медіа», що втілюється польським Фондом міжнародної солідарності у співпраці з українськими громадськими організаціями «Інтерньюз-Україна» та «Товариство Лева». Проект реалізується за кошти Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), а також за кошти Програми «Підтримка демократії», що у свою чергу фінансується з Програми польського співробітництва задля розвитку Міністерства закордонних справ Республіки Польща.

Рубрика: 
Выпуск: 

Схожі статті