Нова енциклопедія

Нині в Україні активно популяризується вихід у світ першого фундаментального енциклопедичного видання у сфері державного управління – «Енциклопедія державного управління» (далі – Енциклопедія), що репрезентує цілісну термінологічну систему публічного управління і є результатом праці 713 українських науковців. Ключова роль у ініціюванні та розробці наукового видання належить ученим Національної академії державного управління при Президентові України (далі – Національна академія) та її Дніпропетровського, Львівського, Одеського та Харківського регіональних інститутів. Колектив розробників Енциклопедії очолив президент Національної академії, доктор наук з державного управління, професор, заслужений економіст України Ю.В. Ковбасюк. Видання Енциклопедії є закономірним етапом розвитку галузі науки «Державне управління», започаткованої в сучасній Україні.

Науково­довідкове видання «Енцикло­педія державного управління» є своєчасним, актуальним та корисним для розвитку теорії та практики державно­управлінської діяльності й інституалізації понятійно­категоріального апарату. Воно також сприятиме ефективній реалізації програми економічних реформ на 2010 – 2014 роки, адміністративної реформи та Стратегії державної кадрової політики на 2012 – 2020 роки, модернізації українського суспільства в цілому.

Дане енциклопедичне видання є зручним у користуванні, оскільки статті тематично згруповані за томами. Енциклопедія дасть відповіді на запитання фахівців­практиків з теорії, вітчизняного та зарубіжного досвіду щодо державного управління та місцевого самоврядування, галузевого та територіального управління, сучасних тенденцій розвитку соціального управління.

Ця Енциклопедія є досить повним і, в той же час, відкритим виданням для подальшого розвитку термінологічної системи. Архітектоніка восьмитомного енциклопедичного видання поєднує провідні напрями розвитку теорії і практики державного управління та місцевого самоврядування, зокрема: теорію, методологію, історію державного управління (тт.1 – 3); галузеве і територіальне управління (тт.4, 5); державну службу (т.6); глобалізацію та європейську інтеграцію (т.7); публічне врядування (т.8). Загальний обсяг Енциклопедії становить 5202 сторінки, на яких розміщено 3062 енциклопедичні статті.

Користувачами енциклопедичного видання автори визначили, передусім, науковців та викладачів, політиків та державних діячів, державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, слухачів, аспірантів і докторантів та всіх тих, хто цікавиться питаннями державного управління.

З Енциклопедією у паперовому та електронному виглядах можна ознайомитися в бібліотеці Одеського регіонального інституту державного управління. Загальну інформацію про Енциклопедію розміщено на сайті інституту за адресою: ]]>http://www.oridu.odessa.ua/index.pl?rozd=30]]>.

Рубрика: 
Выпуск: 
Автор: 

Схожі статті