Земельні торги у формі аукціону

(Роз’яснення)

У 2012 році набув чинності Закон України «Про внесення змін до Земельного кодексу України щодо порядку проведення земельних торгів у формі аукціону», згідно з яким продаж на торгах ділянок державної або комунальної власності, а також прав на них, відбувається виключно в порядку, визначеному статтями 135 – 139 Земельного кодексу України. 

Таким чином, єдиною та найефективнішою з економічної та організаційної точок зору формою проведення торгів визначено аукціон, за результатами якого укладається договір купівлі-продажу, оренди, суперфіцію, емфітевзису земельної ділянки з переможцем торгів.

Переможцем стає особа, яка запропонувала найвищу ціну за земельну ділянку або за право користування нею, зафіксовану в ході проведення торгів, та підписала протокол, що ведеться під час аукціону.

Організаторами торгів у межах своїх повноважень мають виступати органи виконавчої влади та місцевого самоврядування, що здійснюють реалізацію права державної або комунальної власності на земельні ділянки. Виконавцем торгів є суб’єкт господарювання, що має ліцензію на проведення торгів та уклав із організатором торгів договір на їх проведення.

Організатор земельних торгів забезпечує підготовку лотів до їх проведення, яка включає: вибір виконавця землевпорядних та оціночних робіт, виконавця торгів; укладення договорів на виготовлення землевпорядної та оцінної документації; державну реєстрацію земельних ділянок; державну реєстрацію майнового права на земельну ділянку; укладення договору з виконавцем на проведення земельних торгів; визначення переліку земельних ділянок, які підлягають продажу на торгах, стартової ціни продажу або стартових розмірів плати за користування, дати та місця проведення торгів.

Зазначимо, що відповідно до вимог законодавства, земельні торги проводяться не раніше 30 днів та не пізніше 90 днів після дати оприлюднення оголошення про їх проведення. Наказами Міністерства аграрної політики та продовольства України від 25.09.2012 р., № 579 та № 580, затверджено форми документів, необхідних для проведення торгів, а також порядок закупівлі послуг щодо виконання робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця торгів на конкурсній основі.

Сьогодні на законодавчому рівні створено всі умови для проведення торгів та відповідного наповнення місцевих бюджетів. Так, для органів виконавчої влади та місцевого самоврядування скасовано плату за адміністративні послуги при держреєстрації права власності держави або територіальної громади на земельні ділянки у процесі підготовки до продажу на торгах. Згідно з доповненнями до статті 41 Закону України «Про Державний земельний кадастр», внесення відомостей про земельну ділянку до Державного земельного кадастру, змін до них, надання відомостей із Державного земельного кадастру здійснюється безкоштовно за заявою органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування. Істотно скорочено також витрати на підготовку та проведення земельних торгів. Зокрема, Законом України «Про внесення змін у Земельний кодекс України щодо здешевлення вартості робіт з підготовки та проведення земельних торгів» ці витрати скорочено за рахунок зменшення граничного рівня виплати винагороди виконавцю торгів.

Крім того, закон вимагає розміщувати оголошення про проведення земельних торгів та їхні результати тільки на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики у сфері земельних відносин. Це, з одного боку, дозволяє створити єдину загальнодоступну базу даних про земельні торги, а з іншого – значно здешевлює витрати на проведення торгів, дозволяє оперативно розміщувати публікації.

Зокрема, в обов’язковому порядку на сайті розміщується інформація про: проведення конкурсу з добору виконавців землевпорядних та оціночних робіт; результати цього конкурсу; проведення конкурсу із закупівлі послуг щодо проведення земельних торгів; результати проведення цього конкурсу. Так само обов’язково розміщуються: оголошення про проведення торгів із зазначенням їхньої дати та переліку лотів, а також інформації відповідно до частини 4 статті 137 Земельного кодексу України; повідомлення про результати торгів за кожним лотом із поданням інформації відповідно до статті 139 Земельного кодексу України.

Керуючись наведеними вище вимогами, Головне управління Держземагентства в Одеській області торік провело перший в Україні аукціон із продажу прав оренди на земельні ділянки, виступивши його організатором. Аукціон довів свою економічну та організаційну ефективність і тому на поточний рік заплановано проведення аналогічних аукціонів з продажу прав оренди на земельні ділянки сільськогосподарського призначення за межами населених пунктів у рамках Регіональної програми розвитку земельних відносин і охорони земель на 2013 – 2015 роки. Фінансування даного виду робіт здійснюватиметься з коштів обласного бюджету.                

Водночас, незважаючи на чіткість і зрозумілість механізму проведення торгів, викликає занепокоєння те, що на території Одеської області земельні аукціони, організатором яких повинні виступати органи місцевого самоврядування, на жаль, не проводяться. А це своєю чергою не сприяє наповненню бюджетів коштами від продажу земель, прав на них, а надалі – надходженню коштів від плати за землю. У разі необхідності фахівці кожного територіального підрозділу Держземагентства в містах і районах області готові надати всі необхідні консультації щодо проведення земельних торгів.

Рубрика: 
Выпуск: 

Схожі статті