Зміни до законодавства України щодо надання пільг окремим категоріям громадян

На 1 липня 2015 року у Єдиному Державному автоматизованому реєстрі пільговиків перебуває на обліку в Одеській області 551123 особи, які мають право на пільги, у тому числі: ветеранів війни – 62578 осіб, дітей війни – 200499 осіб, ветеранів праці – 149857 осіб, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, – 7619 осіб, ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ – 15486 осіб, багатодітних сімей – 18190 та дітей з багатодітних сімей – 57267 осіб.

У зв'язку з прийняттям Закону України від 28.12.2014 № 76-VIII «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України» з 1 липня 2015 року окремим категоріям громадян пільги будуть надаватися з урахуванням сукупного доходу сім'ї.

Не відбулося змін у законодавстві щодо надання пільг для інвалідів війни, учасників бойових дій, осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи першої та другої категорій, ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб, інвалідів військової служби, жертв політичних репресій, дітей з багатодітних сімей, працівників прокуратури на пенсії, працівників цивільного захисту на пенсії.

Тобто зазначеним категоріям пільги надаються як і раніше, у тих самих розмірах у межах середніх норм споживання.

Особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, пільги надаються після встановлення зазначеним особам статусу учасника бойових дій, згідно з Порядком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 № 413.

Довідка про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, запис у військовому квитку не є підставою для надання пільг.

Підставою для надання пільг організаціями, які нада­ють послуги, є тільки посвідчення учасника бойових дій.

Посвідчення учасника бойових дій видаються на підставі рішення відповідних комісій органами Міноборони, МВС, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Адміністрації Держприкордонслужби, Адміністрації Держспецтрансслужби, Управління державної охорони, Адміністрації Держспецзв’язку, ДСНС, ДПтС, інших військових формувань, а також органами соціального захисту населення за місцем їх реєстрації.

Дія Порядку надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім'ї, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.06.2015 № 389, поширюється на осіб, які мають право на пільги за соціальною ознакою згідно із Законами України: «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесені до категорії 3; дружини (чоловіки) та опікуни (на час опікунства) дітей померлих громадян з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесених до категорії 3, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою; сім’ї, які мають дитину-інваліда, інвалідність якої пов’язана з наслідками Чорнобильської катастрофи), «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (учасники війни; особи, на яких поширюється чинність зазначеного Закону; особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; вдови (вдівці) та батьки померлих осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною), «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні» (особи, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною; вдови (вдівці) та батьки померлих осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною), «Про жертви нацистських переслідувань», «Про охорону дитинства» (багатодітні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу та прийомні сім’ї, в яких не менше року проживають троє або більше дітей, сім’ї, в яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування), «Про соціальний захист дітей війни». Також дія цього Закону стосується багатьох інших осіб, яким згідно з чинним законодавством надано пільги за соціальною ознакою.

Пільги надаються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам за умови, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу (на 2015 рік – 1710 грн).

У разі коли середньомісячний дохід сім’ї в розрахунку на одну особу не перевищує 1710 грн, пільговик має право на отримання пільг протягом шести місяців з місяця визначення відповідного права, про що його та організації – надавачі послуг інформують органи соціального захисту.

Після закінчення шести місяців структурний підрозділ з питань соціального захисту населення визначає право пільговика на отримання пільг на наступний період.

Надання пільг припиняється, якщо пільговиком приховано або навмисно подано недостовірні дані про доходи будь-кого із членів сім’ї пільговика, що вплинуло на визначення права на пільги, – з місяця, в якому виявлено порушення або за заявою пільговика – з місяця, що настає за місяцем її подання, якщо інше не обумовлено заявою.

Сума пільги, перерахованої (виплаченої) надміру внаслідок свідомого подання пільговиком документів з недостовірними відомостями, повертається ним на вимогу структурного підрозділу з питань соціального захисту населення.

У разі коли пільговик добровільно не повернув надміру перераховану (виплачену) суму пільги, питання про її стягнення вирішується у судовому порядку.

Органи соціального захисту визначають середньомісячний сукупний доход сім'ї з дня отримання інформації про доходи по вересень 2015 року включно.

Особам, які втратили право на пільги у зв'язку з перевищенням доходу сім'ї, обов'язково необхідно звернутися до органів соціального захисту населення за місцем проживання за визначенням права на житлову субсидію.

По роз'яснення питань надання пільг просимо звертатися до органів соціального захисту населення за місцем проживання.

Рубрика: 
Выпуск: 

Схожі статті