За міжнародними стандартами

Державна політика в охороні праці базується на принципах пріоритету життя  і здоров’я працівників та повної відповідальності роботодавця за створення безпечних умов трудового процесу. Відповідно до статті 13 Закону України «Про охорону праці», роботодавець повинен забезпечити функціонування системи управління безпекою на виробництві, для чого запроваджує низку заходів, спрямованих на збереження життя, здоров’я та працездатності  людини у процесі трудової діяльності, у тому числі організовує проведення  аудиту.

Як свідчить статистика, майже дві третини нещасних випадків і аварій виникають у зв’язку з недосконалістю системи контролю.

Час не стоїть на місці. Онов­люються європейські стандарти стосовно охорони праці. Проведення відповідних аудитів на підприємствах – це сьогодні стандартна процедура у країнах Європи.

Найпоширенішим є стандарт Великої Британії OHSAS 18001:2007 «Система менеджменту охорони здоров’я та безпеки персоналу», який широко використовується і вважається одним із найдосконаліших стандартів організації менеджменту охорони праці. В нашій країні він прийнятий як ДСТУ OHSAS 18001:2010. «Системи управління гігієною та безпекою праці».

Згідно з положеннями зазначеного документа, система відповідного менеджменту будується на ідентифікації та оцінці ризику щодо нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань. Впровадження цього стандарту дає можливість раціонально використовувати кошти, спрямовані на охорону праці, дозволяє планувати заходи не на підставі стовідсоткової відповідності стану умов та безпеки праці вимогам нормативно-­правових актів, а згідно з управлінням ризиками виникнення аварій, нещасних випадків та професійних захворювань за допомогою методики їх виявлення. При цьому необхідно забезпечити також управління фінансовими потоками, спрямованими на зниження ризиків при обґрунтуванні технічної можливості, економічної доцільності та соціальної відповідності.

У найближчому майбутньому Міжнародною організацією зі стандартизації (ISO – International Organization for Standardization) буде закінчено розробку міжнародного стандарту ISO/DIS 45001, який базується на стандарті OHSAS 18001:2007. Але на відміну від свого попередника, новий документ передбачає облік системних ризиків та можливостей.

Також стандарт ISO 45001 передбачає, що всі аспекти охорони здоров’я та професійної безпеки, впроваджені в загальну систему менеджменту, вимагають зараз набагато активнішого залучення керівництва підприємства до питань безпеки виробництва. Новий стандарт дає змогу забезпечити його узгодження та сумісність з іншими стандартами, такими, наприклад, як ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001 тощо, та максимально спрощує утворення і розвиток інтегрованих систем менеджменту. 

Статистика, яку веде Всесвітня організація праці, свідчить, що останнім часом близько 2,3 мільйона осіб загинуло в результаті нещасних випадків або хвороб, пов’язаних із роботою. Отож, впровадження серйозної системи менеджменту охорони здоров’я та професійної безпеки допоможе знизити кількість нещасних випадків і погіршення здоров’я, уникнути витратних кримінальних позовів, дасть можливість скоротити страхові витрати. 

Зараз керівники підприємств почали звертатися до експертних організацій з проханням допомогти їм скласти декларацію відповідності матеріально­-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці і промислової безпеки видів робіт і експлуатації машин, механізмів та обладнання підвищеної небезпеки, перелік яких затверджено Постановою КМУ від 26.10.2011 р. № 1107. Таким чином, на ринку послуг існує необхідність  проведення незалежної, об’єктивної оцінки стану охорони праці підприємства. 

Аудит допоможе виявити недоліки, оцінити достатність і повноту заходів, що вживаються для забезпечення необхідного рівня безпеки праці, проаналізувати відповідність виробничої документації законодавству України, оцінити ефективність системи, виявити слабкі сторони системи, допущені порушення в системі охорони праці, розробити рекомендації щодо їх усунення, підвищити рівень культури виробництва, підготуватися до перевірок контролюючих органів.

Об’єктами аудиту можуть бути підприємства, організації, окремі виробництва тощо. 

Особливо це актуально для малих підприємств із кількістю працівників до 50 чоловік, які не мають у штатних розкладах окремих спеціалістів з охорони праці та досвіду роботи у цій сфері. 

Державне підприємство «Чорно­морський експертно-­технічний центр Держпраці» (ДП «ЧЕТЦ») працює на ринку послуг з 1993 року. Його висококваліфіковані фахівці мають величезний досвід роботи, є експертами з дев’ятьох спеціалізацій, згідно з потребами регіону.

Первинне навчання та переатестація експертів кожні 3 роки проводиться в ДП «Головний навчально-методичний центр Держпраці», який є структурою Держпраці. Сьогодні вимоги законодавства з охорони праці і нормативно­-технічної документації постійно змінюються, адаптуючись до європейських норм. І діяльність кожного фахівця, а особливо з питань аудиту, має відповідати саме таким вимогам. 

Рубрика: 
Выпуск: 

Схожі статті