Отримання публічної інформації в органах юстиції

Що таке запит на інформацію?

Запит визначається як певна форма прохання, тобто вираз волевиявлення запитувача, на підставі якого виникають правовідносини між ним та розпорядником інформації.

 

Хто є запитувачами інформації?

Запитувачами, тобто суб’єктами, які можуть отримувати доступ до публічної інформації на підставі Закону України «Про доступ до публічної інформації» (далі – Закон) є: фізична особа, юридична особа, об’єднання громадян без статусу юридичної особи.

Фізична особа – будь-яка людина незалежно від віку, громадянства та інших ознак.

Юридична особа – будь-яка організація, створена і зареєстрована у встановленому законом порядку.

Об’єднання громадян без статусу юридичної особи – спільноти, передбачені Законом України «Про об’єднання громадян», які були легалізовані шляхом повідомлення про заснування без державної реєстрації, і будь-які інші об’єднання людей, які виступають під спільною назвою.

Слід звернути увагу й на те, що дія Закону не поширюється на відносини щодо отримання інформації суб’єктами владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій.

 

Форма подання запиту на інформацію

Запити можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача. Тобто Закон забезпечує право запитувачам інформації самостійно обирати форму запиту і спосіб його подання.

 

Оформлення письмового запиту

Відповідно до ч. 4 ст. 19 зазначеного Закону письмовий запит подається в довільній формі. Тобто оформлення такого запиту є довільним. При цьому не має значення порядок розміщення переліку відомостей, які мають бути у запиті, а також не обов’язковим є зазначення у запиті слів «запит на інформацію» чи наявність посилання на Закон.

Також необхідно зазначити, що при подаванні запиту на інформацію запитувач інформації може заповнити форму, затверджену наказом Головного управління юстиції в Одеській області від 05.07.2011 № 681-о/д, що розміщена на офіційному веб-сайті Головного управління юстиції в Одеській області. Це дає запитувачу можливість швидше та зручніше оформити та подати запит.

 

Перелік відомостей, які має містити запит на інформацію

Письмовий запит подається в довільній формі. Проте він має містити ряд обов’язкових реквізитів, а саме: 

– ім’я (найменування) запитувача;

– поштову адресу або адресу електронної пошти;

– номер засобу зв’язку, якщо такий є. 

Письмовий запит повинен також містити:

– загальний опис інформації або вид;

– назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

– підпис і дату.

Слід зазначити, що дотримання запитувачами інформації вимог щодо змісту запиту дає можливість розпоряднику його оперативно розглянути, підготувати відповідь по суті та направити її запитувачеві.

 

Плата за інформаційний запит

Важливою гарантією реалізації права на доступ до публічної інформації за інформаційним запитом є безоплатний характер надання такої інформації.

Інформація на запит надається безкоштовно:

– особі у разі надання інформації про неї;

– у разі, якщо запитувані документи складені не більше ніж на 10 сторінках.

У разі, якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш ніж 10 сторінок, запитувач зобов’язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк. Плата стягується за кожну сторінку починаючи з одинадцятої. У разі, якщо розпорядник інформації не встановив розміру плати за копіювання або друк, інформація надається безкоштовно.

Наказом Головного управління юстиції в Одеській області від 23.12.2011 № 1455-о/д затверджено Порядок відшкодування та розмір фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію Головним та територіальними управліннями юстиції Одеської області.

Так, розмір фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію Головним та територіальними управліннями юстиції Одеської області за одну сторінку, становить:

– 0,4 грн за копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру (в тому числі двосторонній друк);

– 0,8 грн за копіювання або друк копій документів формату А3 та меншого розміру (в тому числі двосторонній друк);

– 1,6 грн за копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (в тому числі двосторонній друк);

– 3,2 грн за копіювання або друк копій документів формату А3, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (в тому числі двосторонній друк).

Водночас Законом передбачено випадки, коли плата за надання інформації на запит не може стягуватися навіть при перевищенні обсягу відповіді в 10 сторінок, а саме: 

– надання особі інформації про неї;

– надання інформації, яка становить суспільний інтерес.

Валентина КІПТИК, заступник начальника Головного управління юстиції в Одеській області 

Рубрика: 
Выпуск: 

Схожі статті