Реєстрація майна через інтернет

Начальник Головного управління юстиції в Одеській області Костянтин ПРОДІУС розповідає про можливість реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень через інтернет, а також відповідає на найпоширеніші запитання про укладання громадянами України шлюбу на території інших держав.

Одним із головних завдань, поставлених перед органами державної реєстрації прав на нерухоме майно, є покращення якості обслуговування населення, а також створення належних умов для здійснення державної реєстрації прав. На виконання цих завдань постійно вживаються заходи щодо спрощення процедури подавання документів до державних органів реєстрації прав. Так, з метою пришвидшення подання заяви до органу державної реєстрації прав здійснюються заходи щодо проведення цієї процедури через мережу інтернет.

Першим кроком у цьому напрямі стало визначення в Законі України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» від 1 липня 2004 року № 1952-ІV (далі Закон) випадків, коли органові державної реєстрації прав можуть подаватися заяви в електронній формі.

Так, відповідно до статей 28-1, 28-2 Закону заявником під час подання заяви в електронній формі є державний виконавець та Державний кадастровий реєстратор.

У разі подання заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень в електронній формі подаються оригінали електронних документів, необхідних для державної реєстрації прав та їх обтяжень, або електронні копії оригіналів документів, необхідних для державної реєстрації прав та їх обтяжень, виготовлені шляхом сканування таких документів.

Під час подання заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень в електронній формі на таку заяву накладається електронний цифровий підпис заявника.

Електронні документи, подання для проведення державної реєстрації прав оформляються згідно з вимогами законодавства у сфері електронних документів та електронного документообігу, а також електронного цифрового підпису.

Відповідальність за відповідність електронних копій оригіналів документів, необхідних для державної реєстрації прав та їх обтяжень, оригіналам таких документів у паперовій формі несе особа, яка подає заяву в електронній формі.

Орган державної реєстрації прав приймає заяви в електронній формі в порядку черговості надходження таких заяв, у тому числі відповідних заяв у паперовій формі, в порядку, передбаченому для приймання заяв у паперовій формі.

На підтвердження прийняття заяви в електронній формі орган державної реєстрації прав видає заявникові картку прийому заяви в електронній формі.

У разі відсутності документа, що підтверджує внесення плати за надання витягу з Державного реєстру прав, та документа про сплату державного мита, крім випадків, передбачених Порядком державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2013 року № 868 (далі – Порядок), орган державної реєстрації прав повертає заяву в електронній формі без реєстрації її у базі даних про реєстрацію заяв і запитів.

Рішення за результатами розгляду заяви в електронній формі, а також інші документи, що видані, оформлені державним реєстратором під час її розгляду відповідно до Порядку, державний реєстратор у день прийняття рішення надає заявникові в електронній формі відповідно до законодавства у сфері електронних документів та електронного документообігу, а також електронного цифрового підпису.

У разі коли за результатами розгляду заяви в електронній формі, поданої кадастровим реєстратором, державним реєстратором прийнято рішення про державну реєстрацію права власності на земельну ділянку, орган державної реєстрації прав у день прийняття такого рішення надсилає кадастровому реєстраторові поштою з описом вкладення свідоцтво та витяг з Державного реєстру прав для подальшого їх видання правонабувачеві земельної ділянки.

Заява в електронній формі та інші документи, подані заявником для проведення державної реєстрації речових прав в електронній формі, заявникові не повертаються.

Із заяви та документів у електронній формі державний реєстратор виготовляє копії в паперовій формі, які засвідчує своїм підписом, скріплює печаткою, та формує реєстраційну або облікову справу. Інші документи, що видані, оформлені або отримані державним реєстратором під час проведення державної реєстрації речових прав, долучаються ним до реєстраційної або облікової справи відповідно до законодавства.

На даний час Закон містить вичерпний перелік випадків, у яких можливе подання заяви в електронній формі, однак у перспективі цей перелік планується розширити для надання можливості здійснення такого подавання іншими особами, що сприятиме спрощенню процедури подавання заяв про реєстрацію речових прав на нерухоме майно.

Рубрика: 
Выпуск: 

Схожі статті