Пенсії журналістам

Згідно із статтею 16 Закону Ук­раїни “Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів”, пенсійне забезпечення працівників засобів масової інформації здійснюється відповідно до принципів та норм, встановлених пенсійним законодавством України.

Під час нарахування пенсії журналісту державного або комунального засобу масової інформації застосовують норми, методику та порядок нарахування пенсії державному службовцю.

Відповідно до статті 37 Закону України “Про державну службу”, на одержання пенсії державних службовців мають право чоловіки, які досягли 62-річного віку, та жінки, які досягли пенсійного віку, встановленого ст.26 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”(далі – Закон), за наявності страхового стажу, потрібного для призначення пенсії за віком у мінімальному розмірі, передбаченого абзацом першим ч.1 ст. 28 Закону (для чоловіків — 35, для жінок – 30 років), у тому числі стажу державної служби — не менш як 10 років, та які на час досягнення такого віку працювали на посадах державних службовців.

До досягнення 62-річного віку право на пенсію за віком мають державні службовці — чоловіки 1955 року народження і старші після досягнення ними такого віку:

60 років — які народилися до 31 грудня 1952 року;

60 років шести місяців – які народилися з 1 січня до 31 грудня 1953 року;

61 року – які народилися з 1 січня до 31 грудня 1954 року;

61 року шести місяців – які народилися з 1 січня до 31 грудня 1955 року.

З урахуванням Закону України “Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні”, яким унесені зміни, зокрема, до ст.37 Закону України “Про державну службу”, починаючи з 1 травня 2014 року пенсії державним службовцям призначаються в розмірі 70% суми їхньої заробітної плати, з якої було сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, а до 1 січня 2011 року – страхові внески на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.

Порядок визначення заробітної плати під час призначення пенсій, відповідно до Закону України “Про державну службу”, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 31.05.2000 року № 865 “Про деякі питання вдосконалення визначення розмірів заробітку для обчислення пенсії” (зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2014 № 112).

Так, посадовий оклад, надбавка за ранг та за вислугу років під час призначення пенсії враховуються в розмірах, установлених на день призначення пенсії.

Розмір інших виплат (крім посадових окладів, надбавок за ранг або кваліфікаційні класи, класний чин або спеціальні звання, вислугу років), що включаються в заробіток для обчислення пенсії відповідно до Закону України “Про державну службу”, визначається за вибором того, хто звернувся за пенсією за будь-які 60 календарних місяців роботи, яка дає право на такий вид пенсії, поспіль перед зверненням за пенсією. Середньомісячна сума таких виплат за 60 календарних місяців визначається діленням загальної суми цих виплат на 60.

Пенсія, призначена журналісту державного чи комунального засобу масової інформації відповідно до Закону України “Про державну службу” в період роботи на посадах, які дають право на призначення пенсії в порядку і на умовах, передбачених цим Законом, законами України “Про статус народного депутата України”, “Про прокуратуру”, “Про наукову і науково-технічну діяльність”, виплачується у розмірі, обчисленому відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, а після звільнення з таких посад – у розмірі, обчисленому відповідно до Закону України “Про державну службу”.

Для призначення пенсії журналіст повинен підтвердити:

1) те, що посада (робота) працівника редакції (видавника) відноситься до професійних назв посад журналіста, передбачених в Класифікаторі професій України і переліку посад журналістів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.03.1999 року № 377;

2) те, що засіб масової інформації, а не його редакція (видавник) відноситься до державного чи комунального ЗМІ;

3) те, що нарахування заробітної плати проводилось в розмірах, передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 15.03.1999 року № 377.

В. ГІЛЮК, начальник відділу іноземних пенсій та пенсій за особливі заслуги

Рубрика: 
Выпуск: 

Схожі статті