Про електронні звернення

Поняття, умови подання, вимоги до оформлення

Конституцією України визначено, що всі мають право направляти індивідуальні або колективні письмові звернення, а також особисто звертатися до органів державної влади, місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, які зобов’язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь в установлений законом термін (ст. 40). Питання практичної реалізації права на звернення врегульовано Законом України «Про звернення громадян» від 2 жовтня 1996 року. Забезпечуючи громадянам України можливість звернення, цей Закон деталізує та розвиває конституційні положення, надаючи людям право звертатися не тільки до органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а й до об’єднань громадян, установ, організацій – незалежно від форм власності, до представників підприємств, засобів масової інформації, посадових осіб – згідно з їхніми функціональними обов’язками, подаючи на розгляд питання, що стосуються реалізації соціально-економічних, політичних і особистих прав та законних інтересів осіб, що звертаються, або ж порушення таких прав та інтересів.

З 2 липня 2015 року до Закону України «Про звернення громадян» було внесено зміни, у зв’язку з чим виникло поняття електронного звернення. Чіткого визначення поняття електронного звернення як такого не існує, проте, Законом регламентовано, що електронне звернення – це письмове звернення, надіслане з використанням мережі інтернет, засобів електронного зв’язку.

Основні вимоги до оформлення та умови подання електронного звернення регламентуються статтею 5 Закону України «Про звернення громадян». Відповідно до цієї статті, звернення адресуються органам державної влади і органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям незалежно від форми власності, об’єднанням громадян або посадовим особам, до повноважень яких належить вирішення порушених у зверненнях питань. Звернення може бути подано окремою особою (індивідуальне) або групою осіб (колективне).

У зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. В електронному зверненні має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається.

Звернення, оформлене без дотримання зазначених вимог, повертається заявнику з відповідними роз’ясненнями не пізніше ніж через десять днів від дня його надходження.

За інформацією відділу організаційної роботи, документування та контролю Головного територіального управління юстиції в Одеській області

Рубрика: 
Выпуск: 

Схожі статті