Управління юстиції інформує

ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ДРУКОВАНИХ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ 1. Які реєструючі органи проводять державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації в залежності від сфери розповсюдження? Згідно з пунктом 1.4 глави 1 Положення про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 21.02.2006 № 12/5, державна реєстрація друкованих засобів масової інформації залежно від сфери розповсюдження здійснюється такими реєструючими органами: 1) загальнодержавної, регіональної (дві і більше областей) та/або зарубіжної сфери розповсюдження - Міністерством юстиції України; 2) місцевої сфери розповсюдження - головними територіальними управліннями юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі . У разі збройного конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства, масових порушень прав людини та надзвичайних ситуацій природного чи техногенного характеру підготовка та оформлення рішень, зокрема, про державну реєстрацію, можуть проводитися визначеними за наказом Міністерства юстиції України головними територіальними управліннями юстиції в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі поза сферою розповсюдження друкованих засобів масової інформації. 2. Який перелік документів подається для проведення державної реєстрації друкованих засобів масової інформації? Відповідно до пунктів 2.1 та 2.4 Положення про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 21.02.2006 № 12/5, для державної реєстрації друкованих ЗМІ: - подається заява: - для юридичної особи також подаються: 1) засвідчені печаткою юридичної особи та підписом її керівника копії статуту (положення), чинні на момент подачі; 2) протокол або витяг з протоколу рішення загальних зборів (конференції) у разі заснування друкованого ЗМІ трудовим колективом згідно з вимогами статті 8 Закону України "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні"; 3) установчий договір між співзасновниками друкованого ЗМІ (засвідчений нотаріально, якщо одна із сторін - фізична особа); 4) довіреність, доручення (якщо заяву та/чи установчий договір, угоду між засновником і правонаступником підписує особа, якій таке право не надано правовстановлюючими документами). - для фізичної особи подається копія паспорта (сторінок, що містять інформацію про громадянство та реєстрацію місця проживання фізичної особи). Установчі документи, складені іноземною мовою, подаються для державної реєстрації друкованих засобів масової інформації разом з їх перекладом на українську мову, засвідчені в установленому порядку. 3. Протягом якого строку розглядаються заява про державну реєстрацію? Заява розглядається у місячний строк з дня її одержання (стаття 13 Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні»). 4. Які рішення приймаються за результатами розгляду заяви, поданої для державної реєстрації друкованого засобу масової інформації? Відповідно до статті 13 Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» за результатами розгляду заяви, поданої для державної реєстрації друкованого засобу масової інформації, приймається одне з таких рішень: 1) про державну реєстрацію; 2) про відмову в державній реєстрації, за наявності підстав, установлених статтею 15 Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні»; 3) про зупинення строку розгляду заяви про державну реєстрацію.

Рубрика: 
Выпуск: 

Схожі статті