Пенсійне законодавство: роз’яснення спеціаліста

– Які умови мають бути дотримані при призначенні пенсії науковим (науково-педагогічним) працівникам за нормами Закону України № 848-VIII від 26 листопада 2015 року – «Про наукову і науково-технічну діяльність» (далі – Закон № 848-VIII)?

– Відповідно до ст. 37 Закону № 848-VIII до таких умов належить досягнення пенсійного віку: чоловіками – 62 років, жінками – пенсійного віку, визначеного статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». 

При цьому до досягнення 62-річного віку право на пенсію за віком мають чоловіки – наукові (науково-педагогічні) працівники 1955 року народження і старші після досягнення ними такого віку: 60 років – які народилися до 31 грудня 1952 року включно; 60 років 6 місяців – які народилися з 1 січня 1953 року до 31 грудня 1953 року включно; 61 рік – які народилися з 1 січня 1954 року до 31 грудня 1954 року включно; 61 рік 6 місяців – які народилися з 1 січня 1955 року до 31 грудня 1955 року включно.

До інших необхідних умов належать: 

- наявність страхового стажу для чоловіків – 35 років, для жінок – 30 років;

- наявність наукового стажу для чоловіків – 20 років, для жінок – 15 років;

- звільнення з посади наукового (науково-педагогічного) працівника або укладення після досягнення пенсійного віку строкового трудового договору (контракту).

– Які документи подаються до управління Пенсійного фонду України для призначення пенсії відповідно до Закону № 848-VIII?

– Постановою правління Пенсійного фонду України № 10-3 від 6 квітня 2011 року затверджено Перелік та порядок подання документів, необхідних для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» (далі – Перелік).

Відповідно до Переліку, для призначення пенсії згідно з Законом № 848-VIII подають такі документи:

- заяву про призначення пенсії;

- реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку у паспорті);

- документи про стаж, визначені По­рядком подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 25 листопада 2005 року № 22-1 (у редакції постанови правління Пенсійного фонду України від 7 липня 2014 року № 13-1), та довідку про підтвердження стажу наукової роботи в рамках діяльності підприємств, установ, організацій, вищих навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації або їх правонаступників.

Крім того, до заяви на призначення наукової пенсії додаються:

- довідка про заробітну плату наукового (науково-педагогічного) працівника;

- диплом про вищу освіту;

- диплом про присудження наукового ступеня – для осіб, які мають науковий ступінь і працюють на посадах за спеціальністю відповідно до групи спеціальностей галузі науки, з якої присуджено науковий ступінь;

- документи про місце проживання (реєстрації) особи.

Особа, яка звертається по пенсію, також повинна пред’явити паспорт (або інший документ, що засвідчує особу, місце її проживання (реєстрації) та вік).

♦За інформацією юридичного управління Головного управління Пенсійного фонду України в Одеській області

Рубрика: 
Выпуск: 

Схожі статті