«Виноградная лоза, ты ни в чем не виновата…»

Своє 110-річчя відзначає найбільший та найстарший у країні національний науковий центр «Інститут виноградарства і виноробства імені В.Є. Таїрова». Із цієї нагоди своїми думками про сьогоднішній стан справ у галузі з читачами «ОВ» вирішив поділитися директор центру, доктор сільськогосподарських наук, член-кореспондент НААН, заслужений працівник сільського господарства України В'ячеслав Власов.

Про галузь у масштабах країни

Почнемо з того, що численні проблеми виноградарства та виноробства в Україні, які нагромадилися за останні десятиліття, найближчим часом призведуть до несприятливої ситуації. Наш інститут неодноразово закликав до термінового їх розв'язання. 

В Україні виноградарсько-виноробна галузь – це важлива складова загальнонаціонального продовольчого комплексу – бюджетонаповнююча, глибокоспеціалізована та наукомістка. За останні 20 років площа виноградників по країні скоротилася удвічі, а їх закладання характеризується негативною тенденцією. Так, 2013 року в сільськогосподарських підприємствах закладено лише 600 гектарів.

Станом на минулий рік в Україні площа насад­жень винограду в плодоносному віці зменшилася – у зв'язку з виключенням із підзвітності виноградників Криму – і становить 44 тис. га. З них понад половина (62%) розташовані в Одеській області. Три чверті площ припадають на сільськогосподарські підприємства, чверть – на господарства населення.

Виноградарсько-виноробне виробництво – традиційна й ефективна галузь агропромислового комплексу Одещини, яка завжди відігравала значну роль у наповненні коштами державного та місцевого бюджетів і, відповідно, у вирішенні важливих соціально-економічних проблем регіону.

Однак сучасний стан виноградарства та виноробства характеризується скороченням загальних площ виноградників, значною строкатістю їх урожайності по роках і зменшенням валового збору ягід. Спостерігається також падіння економічної ефективності виробництва винограду й виноробної продукції.

Попри те, що за 2001 – 2014 роки в сільськогосподарських підприємствах області було закладено близько 20 тис. га нових виноградників, загальна їхня площа скоротилася з 34,3 тис. га у 2001 році до 27,5 тис. га у 2014 році, зокрема плодоносні площі скоротилися відповідно з 30,6 тис. га до 20,3 тис. га, або майже на третину.

Вітчизняний ринок винограду та вина перебуває сьогодні у стані стагнації. Це пов'язано з низькою рентабельністю або навіть збитковістю дрібних виробників, що викликано підвищенням вартості ліцензій, низьким рівнем урожайності насаджень, витратним просуванням продукції на ринок.

Попри це, аналіз ринку винопродукції в роздрібній торговельній мережі свідчить про наявність тенденції до підвищення попиту на зазначену продукцію, показує на значні перспективи розвитку виноградарства та виноробства. Проблеми розвитку виноградарства нашої області й України загалом призвели до значного збільшення обсягів імпорту винопродукції порівняно з обсягом її експорту.

Низька насиченість ринку столовим виноградом і вітчизняним виноградним вином викликається недостатнім рівнем виробництва відповідної продукції в розрахунку на одну людину, низькою платоспроможністю населення, відсутністю в окремих регіонах країни усталених традицій споживання столового винограду та виноградного вина. 

У непростій економічній ситуації ННЦ «ІВіВ ім. В.Є. Таїрова» направляє свої основні дослідження на можливе вирішення проблем галузі з метою підвищення її ефективності.

Ампелоекологія

Наукове обґрунтування методологічних принципів ампелоекологічного районування та вироблення алгоритму дослідження просторових особливостей впливу екологічних умов на виноград дозволило створити великомасштабну картографічну модель ампелоекологічного районування Північного Причорномор'я. Практичне застосування результатів цієї розробки полягає в оптимізації розміщення виноградних насаджень на сортовому рівні.

На основі ампелоекологічних досліджень Інститутом Таїрова (2012 рік) було виконано Кадастр виноградників України з урахуванням екологічних умов для території чотирьох виноградарсько-виноробних районів Одеської області (загальна площа – 11,7 тис. га, 40% загальної площі насаджень області).

У квітні 2013 року сесія облради ухвалила програму розвитку виноградарства до 2025 року. У лютому 2014 року рішенням облради було затверджено регіональну програму розвитку агропромислового комплексу на 2014 – 2018 роки. Одним із її пріоритетних завдань є «Техніко-економічне й екологічне обґрунтування розміщення виноградників, моніторинг їхнього стану та ведення кадастру виноградників області»; відповідальний співвиконавець – ННЦ «ІВіВ ім. В.Є. Таїрова». На жаль, передбачене фінансування для реалізації завдань цієї програми у 2014 році не було здійснене – у зв'язку з недостатнім фінансовим ресурсом обласного бюджету. 

Виконання заходів програми на сьогодні є дуже актуальним як для інвесторів при закладанні нових виноградних насаджень на етапі вибору територій і техніко-економічного обґрунтування, так і для наявних виноградарських господарств, – у питаннях моніторингу стану виноградників і науково обґрунтованих рекомендацій із питань вирощування винограду. 

Практичне втілення отриманих даних веде до впровадження європейських принципів контролю кількості та якості виноградарсько-виноробної продукції.

Генеративна селекція

Основним завданням селекціонерів і ампелографів ННЦ «ІВіВ ім. В.Є. Таїрова» було й залишається поповнення та вдосконалення сортименту винограду України для забезпечення споживача вітчизняною продукцією. На сьогодні в інституті виведено понад 130 сортів і перспективних форм, із них 36 внесено до Реєстру сортів рослин України (23 столових, 11 технічних, 2 підщепних). Їхня загальна площа в Україні становить понад 10 тисяч гектарів. Низка сортів успішно культивується в Росії, Молдові, Італії, Чехії, Австрії та інших країнах.

Наявність унікального сортименту столових сортів і форм, різноманіття якого полягає не тільки у смакових особливостях, формі та забарвленні ягід, але й у термінах дозрівання – від надранніх до дуже пізніх сортів, дозволило розробити «Конвеєр столових сортів винограду», який дозволить забезпечувати споживачів свіжою продукцією з кінця липня – початку серпня до жовтня місяця, а з урахуванням умов зберігання – до весни. 

Клонова селекція та розмноження

Селекціонери інституту завершують масштабну програму з клонової селекції на загальній площі виноградних насаджень понад 2000 га. Отриманим матеріалом закладено банк клонів у теплицях інституту загальною площею 0,2 га, а у виноградних розплідниках Одеської, Херсонської та Закарпатської областей – маточники категорії «базові» клонів 32 прищепних і чотирьох підщепних сортів площею 34,21 га, що на даному етапі повністю забезпечує потреби галузі. 

У межах міжнародної програми «Клони Європи» у шістьох виноградарських регіонах України, зокрема і в Одеській області, проводиться вивчення 68 клонів 25 сортів винограду, інтродукованих із Італії, Франції, Австрії, Німеччини, Угорщини, і виділено низку клонів, перспективних для вирощування.

Технології виноградарства, виноградного розплідниківства та захисту рослин

У нашому інституті проводиться постійний моніторинг стану виноградних насаджень, який базується на концепції взаємозв'язку винограду з факторами навколишнього середовища. Облік метеорологічних умов, фенології винограду, рівня агротехніки, ступені розвитку хвороб і шкідників, а також їх аналіз і повний фітосанітарний моніторинг, проведений фахівцями із захисту рослин, дозволяє вдосконалювати сучасні технології захисту виноградників, а також мінімізувати застосування пестицидів.

В інституті розроблено та впроваджено низку технологічних прийомів для виноградного розплідниківства, що надає можливість підвищити вихід прищеплених саджанців із виноградної шкілки та поліпшити їхню якість. Серед цих прийомів – використання біологічно активних речовин (БАР), які стимулюють ріст і коренеутворення, застосування плівок у якості мульчуючих матеріалів, застосування ЕМ-препаратів тощо. 

Біо- та ДНК-технології

У ННЦ «ІВіВ ім. В.Є. Таїрова» широко використовуються можливості біо-ДНК-технологій. З їхньою допомогою селекціонери мають можливість установлювати батьківські форми, уточнювати родовід сортів і клонів винограду, проводити ідентифікацію та створення ДНК-паспортів сортів і клонів винограду, а також ранній скринінг гібридів за ознаками, які становлять певний інтерес для селекціонера. Широко використовуються можливості культури in vitro у селекції винограду, які охоплюють не тільки прискорене розмноження сортів і форм, але й прискорений добір нових генотипів, а також селекцію безнасінних сортів винограду, що є дуже актуальним для споживачів будь-якої країни.

Використання вторинних ресурсів виноградарства та виноробства

Велика увага приділяється розробці енерго– і ресурсозберігаючих технологій, зокрема питанню утилізації виноградної лози. Створені макетні установки для тюкування виноградної лози містять технічні розв'язки, які вже привернули увагу Євросоюзу в межах участі у проекті з використання вторинних ресурсів винограду (Трієст, Італія). 

ННЦ «ІВіВ ім. В.Є. Таїрова» вносить і підтримує пропозиції до законів для протидії негативним тенденціям розвитку та підвищення ефективності виноградарсько-виноробної галузі. Найактуальнішою зараз є робота щодо внесення змін до Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів».

На базі інституту створено 18 спільних кафедр вишів України, визначено основні напрями діяльності для підготовки фахівців у галузі виноградарства, виноробства й економіки. 

Важливим напрямом в роботі інституту є продовольча безпека споживачів. ННЦ «ІВіВ ім. В.Є. Таїрова» одне з основних своїх завдань в цьому напрямі вбачає у забезпеченні контролю якості продукції галузі за допомогою своїх лабораторій, акредитованих за європейською системою (ISO 17-025). Це хіміко-аналітична лабораторія відділу виноробства і лабораторія вірусології та мікробіології, робота яких передусім полягає у визначенні якості винопродукції та інших харчових продуктів на основі винограду.

Головні напрями перспективних досліджень, намічені на найближчу п'ятирічку, засновані на світових трендах виноградарсько-виноробної науки, рекомендованих до виконання Міжнародною організацією вино­граду і вина (Office International de la vigne et du vin, O. I. V.). Передусім це комплекс досліджень, пов'язаних із адаптацією виноградарства та виноробства до глобальних змін клімату, селекційно-генетичні дослідження з фокусом на максимальному вивченні та збереженні генетичних ресурсів винограду, а також застосування ДНК-технологій у виноградарстві та виноробстві і багато чого іншого.

Проте результати всіх цих розробок стануть галузі у пригоді тільки за умови її виживання та відновлення. 

На наш погляд, потрібно, спираючись на досвід європейських виноградарських країн і асоційованих країн СНД, вийти на Мінагрополітики України із клопотанням про відновлення практики фінансування закладання нових насаджень – як інструменту підвищення конкурентоспроможності галузі, а також із метою компенсації зменшення площ виноградників і обсягів продукції виноградарства та виноробства, спричинених анексією Криму, враховуючи, що закладання виноградників – це капітальне будівництво, і у країнах ЄС воно підтримується фінансово. 

Актуальним є питання членства України в Міжнародній організації винограду і вина, яке було втрачене з 2001 року. Нині до МОВВ входять 46 держав, які сукупно виробляють понад 85% світової винопродукції. Постійним віце-президентом зазначеної організації був В.Є. Таїров (35 років), це високе звання було залишено за ним довічно.

Крім того, слід ініціювати проведення протягом 2015 року широкого обговорення проблем виноградарсько-виноробної галузі, включаючи проблеми контролю якості винопродукції, за участю представників Міністерства аграрної політики та продовольства України, органів контролю, регіональної влади, представників агробізнесу, учених, представників МОВВ.

Ми вважаємо, що тільки негайне втручання влади допоможе зберегти галузь, спочатку стабілізувавши її, а потім розробивши комплекс заходів для негайного виведення із кризи. А ННЦ «ІВіВ ім. В.Є. Таїрова», як великий науково-дослідний центр у галузі виноградарства та виноробства з дуже багатою історією, професійними співробітниками та сучасними науковими розробками, готовий сприяти цьому і брати безпосередню участь у підвищенні ефективності галузі виноградарства і виноробства в Одеській області та в Україні загалом, у її успішній інтеграції у світовий економічний простір.

Выпуск: 

Схожі статті