Зберегти водні ресурси

Пріоритетним напрямом діяльності обласного виробничого управління водного господарства є забезпечення населення і галузей економіки водними ресурсами у необхідній кількості і належної якості. Для цього використовуються як поверхневі, так і підземні води. Але, незважаючи на значну кількість водних об’єктів, Одеська область обмежена у цих ресурсах. А за запасами підземних вод вона посідає одне з останніх місць в Україні. Тому обсяг їх використання менший поверхневих вод у 50 разів. У зв’язку з цим можливо зробити висновок, що поверхневі водні об’єкти – річки, водосховища, озера, – забезпечують майже всі потреби економіки нашої області у водних ресурсах.

– На сьогодні на обліку в обласному виробничому управлінні з водного господарства перебуває понад 2 тисячі водокористувачів, в тому числі сільськогосподарського призначення, – поінформував на черговій прес-конференції начальник управління Михайло Мойсеєнко. – Останнім приділяється особлива увага. Передусім, у сфері зрошуваного землеробства. У зв’язку з цим ще весною були обговорені та підписані відповідні договори. Таким чином, на третю декаду серпня на поливні землі було подано близько 100 мільйонів кубометрів води.

– У таких районах, як Кілійський, уже полито понад 11 тисяч. Біляївському – 8, Ізмаїльському – 6, Овідіопольському – 5 тисяч гектарів. В цілому в поточному році заплановано полити понад 40 тисяч гектарів зрошуваних земель. Проте, незважаючи на непогані в цілому результати, в Татарбунарському районі, наприклад, замість 10 тисяч запланованих полито тільки 1 тисячу гектарів.

Як зазначив Михайло Мойсеєнко, незважаючи на брак коштів, фінансування з Державного бюджету, порівняно з минулим роком, йде планомірно і в повному обсязі. У зв’язку з чим заборгованості за спожиту електроенергію в структурних підрозділах управління немає.

– Крім того, управління постійно провадить моніторінг питної води, – зазначив Михайло Семенович. – В нижній течії річки Дністер набагато знизився рівень води, та в нас є її запаси у Нижньодністровському водосховищі. І Державний комітет з водного господарства України та Міжвідомча комісія готові, в разі необхідності, забезпечити її подачу споживачам в потрібних об’ємах та якісних показниках.

За його словами, останнім часом забір води з поверхневих джерел збільшився на 20 відсотків. Причому, аналіз наявної інформації свідчить, що зростає обсяг використання води на ставково-рибне господарство та зменшується на житлово-комунальні та сільськогосподарські потреби. Непланомірно йде й оплата за фактично спожиту воду. У першому півріччі до Державного бюджету повинно було надійти 9,5 мільйона гривень, фактично ж надійшло у три рази менше. І це є прикрим фактом, адже щорічні надходження до Державного бюджету від сплати збору за використання водних ресурсів спрямовуються на виконання природоохоронних заходів. Тому що тільки в такий спосіб ми можемо не тільки зберегти, але й примножити багатства країни. У даному разі, водні ресурси.

Выпуск: 

Схожі статті